HOE WERKT HET NOU EIGENLIJK

De elektrische installatie van een woning omvat naast het zich in de meterkast bevindende materieel van de verdeelinrichting, alle zaken die hierop zijn aangesloten zoals: buizen, kabels, leidingen, schakelaars, wandcontactdozen, verlichtingsarmaturen, machines, toestellen en al hetgeen nodig is om deze apparaten te voorzien van elektrische energie.

 

De huisinstallatie is aangesloten op het netwerk van een elektriciteitsleverancier. Dit netwerk, ook wel lichtnet genoemd, is op haar beurt weer aangesloten op een elektriciteitscentrale.

VERDELEN IN GROEPEN

De voedingskabel van de leverancier is aangesloten op de huisaansluitkast waarin zich een of meerdere hoofdveiligheden (hoofdzekeringen) bevinden. Van hieruit gaat de voeding via de kilowattuurmeter, die het energieverbruik meet, verder naar de verdeelinrichting (groepenkast). Hier wordt de elektrische energie verdeeld in groepen en beveiligd door middel van een smeltveiligheid of een installatieautomaat.

 

De kilowattuurmeter kan uitgevoerd zijn als dubbeltariefmeter, deze registreert apart de elektriciteit die overdag of ’s nachts wordt afgenomen. Hiermee probeert de leverancier het verbruik te spreiden.

TELEFOSSE WERKT VOOR

TELEFOSSE WERKT VOOR